Forum Liderów

PRZYWÓDZTWO poprzez EFEKTYWNOŚĆ WŁASNĄ

Zawsze dbamy o wygodę i czas naszych klientów, dlatego programy rozwoju LMI realizujemy w miejscu pracy uczestników. To forma, która doskonale sprawdza się w przypadku, gdy uczestnikami są kluczowi menadżerowie i liderzy z tej samej firmy: pozwala efektywnie wykorzystać czas i eliminuje koszty związane z dojazdami, zakwaterowaniem etc.
Dla firm zatrudniających niewielu pracowników, nie posiadających rozbudowanych struktur wewnętrznych lub tym z naszych klientów, którzy chcą skorzystać indywidualnie z unikalnych programów rozwoju oferowanych przez LMI i sprawdzić w praktyce ich skuteczność LMI Polska oferuje udział w otwartym programie w ramach Forum Liderów, którego uczestnikami są menadżerowie z różnych firm.
Prowadzone przez eksperta, certyfikowanego coacha zajęcia w małych grupach są niezastąpionym, efektywnym sposobem służącym rozwojowi kluczowych osób z różnych firm.

FORUM LIDERÓW

W oparciu o program “Efektywność Własna”, uczestnicy udoskonalą swoje umiejętności w zakresie planowania, organizowania, wprowadzania usprawnień i efektywnego wykorzystania czasu w codziennej praktyce. Program dedykowany jest osobom, które pełnią funkcje menadżerskie na wszystkich szczeblach zarządzania i chcą się rozwijać, osiągać swoje cele, cieszyć się sukcesami, dzięki wzbogaceniu swojej wiedzy o sile procesu wyznaczania celów, rozwoju swoich umiejętności w zakresie komunikacji, zarządzania czasem i właściwej delegacji uprawnień. Oprócz rozwoju tych indywidualnych umiejętności, uczestnicy dowiedzą się również jak wspierać innych i rozwijać efektywność swoich zespołów. Podane metody i techniki zawarte w programie staną się dla uczestników źródłem inspiracji i rozwoju posiadanych umiejętności oraz wzmocnienia produktywnego nastawienia.