Zmagania przywódcy

Obecnie, kiedy podstawową wartością przedsiębiorstwa są wiedza, zdolności i umiejętności zgromadzone w głowach pracowników firmy, żeby wywołać efekt synergii należy zarządzać pracownikami tak, jak ochotnikami.  Nie da się nimi zarządzać w pruskim stylu wydawania rozkazów. Według nas jedyną drogą jest pełna szacunku postawa inspirującego przywództwa.

Rozwiązaniami, które nas zainspirowały, były tworzone przez Paula Meyera, a następnie rozwijane przez Leadership Management International programy doskonalenia personalnego. Dostrzegliśmy w nich możliwości wypracowania elementów składających się na taki rodzaj przywództwa, jakiego jesteśmy zwolennikami. Równocześnie pozwalają one na wypracowanie postaw osobistych, które wspierają te elementy i konsolidują całość. To skuteczność wdrażania rozwiązań przekonała nas do tych programów bardziej, niż zawarta w nich wiedza.