Siła rodziny

Ponieważ finanse wyznaczają nasza zdolność do działania i funkcjonowania w świecie, zagrożenia, które z nimi są związane naruszają nasze podstawowe potrzeby bytowe. Dlatego wśród głównych przyczyn kryzysów małżeńskich wymienia się finanse, i to zarówno kryzysy finansowe, takie jak problemy ze spłatą zadłużenia, czy nagły spadek dochodów, jak i problemy z zarządzaniem majątkiem.

Realizowane przez nas Konferencje “Biblia o Finansach”, czy Kursy Finansowe, których źródłem jest współpraca z E. F. Crown, stanowią punkt wyjścia dla budowania wolności w tej dziedzina na fundamentach, w które wierzymy.