O firmie

Artur Kalicki

Artur Kalicki – właściciel Lider Progres

Lider Progres udoskonala przywództwo w organizacjach i firmach za pomocą programów coachingowych LMI. Ponadto pomaga we współpracy z Edukacją Crown indywidualnym osobom rozwijać się w zakresie zarządzania sobą i swoimi finansami. Utrwalanie i poszerzanie zdobytych umiejętności odbywa się w Klubie Przedsiębiorców Tabgha.

Musimy się zmieniać

Rozwój kompetencji technicznych polega na nauce metodologii i techniki. Rozwój kompetencji przywódczych i zarządczych dotyczy zmiany nawyków i zachowań. Aby  poprawić się i rozwinąć, musimy wykształcić oraz utrwalić nowe nawyki i zachowania, a dzięki temu osiągnąć nowe rezultaty.

Zmiana wymaga czasu

Zmiana wymaga konsekwentnego działania metodą “małych kroków”. Jeżeli chcemy zmienić zbyt wiele rzeczy naraz, czeka nas nieuchronna porażka. Doświadczyliśmy, że wprowadzenie zmiany wymaga czasu i skoncentrowania się na rzeczach najważniejszych.

Życie to więcej niż tylko praca

Rozwój i pełne wykorzystanie potencjału dotyczy wszystkich dziedzin życia, nie tylko pracy. Ponieważ praca angażuje większość naszego czasu, fakt ten musi być zrównoważony poprzez zwrócenie uwagi na pozostałe dziedziny życia.