Efektywność Własna®

Celem programu jest pomoc jego uczestnikom  w rozwijaniu zdolności dotyczących planowania, organizowania i lepszego wykorzystywania dostępnego im czasu. Program „Efektywność własna®” jest przeznaczony dla tych, którzy aktualnie pełnią funkcje  zarządcze, począwszy od menedżerów liniowych do dyrektorów z długim stażem, którzy również chcą rozwijać się jako osoby, osiągać cele i odnosić większe sukcesy.

Zapoznawszy się z procesem wyznaczania celów, uczestnicy rozwiną zarówno swoje umiejętności komunikacyjne, jak i te związane z zarządzaniem czasem i delegowaniem zadań. Jednocześnie dowiedzą się, jak przekazywać innym wiarę w ich możliwości i jak podnosić efektywność zespołu. Przekazywane metody i techniki stanowią wartościowe narzędzie służące rozwijaniu istniejących umiejętności i wzmacnianiu efektywnych postaw.

Uważam, że program Efektywność własna® to jedno z najważniejszych – i nie boję się użyć tego słowa – wydarzeń w moim życiu zawodowym.

Podczas coachingu każdy uczestnik odniesie korzyści z unikatowego procesu LMI,  polegającego na dokonywaniu stopniowych zmian, przy wykorzystaniu cyklicznego powtarzania i uczenia się wielozmysłowego tak, aby zagwarantować nowe, skuteczne nawyki, które pozostaną na całe życie.

Pogram ten pomoże Ci:

 • zwiększyć efektywność
 • określić działania wysokoopłacalne
 • odpowiednio reagować na czynniki rozpraszające uwagę
 • budować właściwe nastawienie u pracowników
 • pokonywać ograniczające Cię przeszkody
 • podejmować wyzwania
 • zwiększyć motywację własną
 • budować zespoły robocze
 • zwiększać wydajność
 • skutecznie się komunikować
Treść programu
Lekcja 1  Istota efektywności
Lekcja 2  Osiąganie celów przez zarządzanie czasem
Lekcja 3  Zwiększanie efektywności przez kontrolowanie priorytetów
Lekcja 4  Zwiększanie efektywności przez komunikację
Lekcja 5  Upoważnianie zespołu
Lekcja 6  Zwiększanie efektywności zespołu

Każda lekcja jest prezentowana w formie drukowanej i jako materiał do słuchania oraz zawiera „Plan działania”.

Korzyści:
 • skuteczne wyznaczanie priorytetów
 • wzbogacenie rozwoju osobistego
 • nabranie większej pewności siebie
 • poprawienie organizacji życia osobistego
 • skuteczne zarządzanie czasem
 • przekazywanie uprawnień