Dynamika Efektywnego Zespołu®

Dobry zespół nie powstaje „tak po prostu”. Rzadko zdarza się, aby grupa osób pracowała razem bez żadnych tarć i na dłuższą metę nie można oczekiwać, że wszystko będzie działać jak należy. Aby zespół odniósł sukces, musi cały czas ćwiczyć i rozwijać swoją współpracę.

Prawdziwą pracę zespołową można osiągnąć jedynie przez ciągłe polepszanie interakcji i analizowanie relacji między członkami zespołu. Kiedy jednak taka grupa osób staje się prawdziwym zespołem, efekty są znaczne. Ze skutecznej i wydajnej pracy zespołu korzyści odnosi każdy jego członek. Gdy członkom zespołu udaje się osiągnąć synergię, wyniki zespołu są lepsze niż suma wyników pracy każdego z jego członków oddzielnie.

Program „Dynamika Efektywnego Zespołu®” ma na celu zwiększenie skuteczności działu lub grupy pracowników przydzielonych do pracy nad projektem. Pokazuje on, w jaki sposób można tworzyć między kolegami z pracy silne więzi oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

W naszym dziale zawsze mieliśmy dobry personel, ale teraz na nowo nabieramy szacunku i podziwu dla siebie nawzajem. Poza tym,  kiedy pracujemy razem, potrafimy osiągnąć dużo więcej.

Podczas coachingu każdy uczestnik odniesie korzyści z wyjątkowego procesu LMI, polegającego na dokonywaniu stopniowych zmian, przy wykorzystaniu cyklicznego powtarzania i uczenia się wielozmysłowego tak, aby zagwarantować nowe, skuteczne nawyki, które pozostaną na całe życie.

Ten program pomoże Ci:

 • poprawić efektywność Twojego zespołu
 • ustalić wspólny cel
 • przyjmować odpowiedzialność
 • poprawić umiejętności związane z delegowaniem
 • rozwijać potencjał innych ludzi
 • poprawić umiejętności związane z komunikacją
 • zbudować wzajemne zaufanie, wsparcie i współpracę
 • rozwinąć pracę zespołową przynoszącą doskonałe wyniki
Treść programu
Lekcja 1  Potencjał efektywnej pracy zespołowej
Lekcja 2  Pięć kluczy do sukcesu zespołu
Lekcja 3  Osiąganie celów przez zespół

Każda lekcja jest prezentowana w formie drukowanej i jako materiał do słuchania oraz zawiera „Plan działania”.

Korzyści:

 • wzbogacenie rozwoju osobistego
 • podniesienie poziomu szacunku i zaufania w zespole
 • rozwinięcie  umiejętności związanych z zarządzaniem ludźmi
 • rozwinięcie umiejętności budowania i motywowania zespołu
 • skuteczne podejmowanie wyzwań
 • wyznaczanie  i osiąganie celów długo- i krótkoterminowych